Informacje

Wizja

Długofalowa wizja projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl to stworzenie modelowych warunków i udostępnienie wartościowych zasobów, o charakterze informacji sektora publicznego, powstających w jednostkach naukowych zarówno w procesach badawczych, edukacyjnych jak i popularyzatorskich. Zasoby te zostaną zintegrowane i dostosowane do standardów dostępności, tak aby były łatwo przeszukiwalne i gotowe do ponownego użycia, stwarzając tym samym warunki do popularyzacji wyników badań i ich dalszego szerokiego wykorzystania w nauce i biznesie oraz przez ogół obywateli.

Cele

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego jakimi są zasoby nauki Politechniki Wrocławskiej, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Projekt zakłada cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki.


dr inż. Waldemar Grzebyk
Politechnika Wrocławska
713407810
dr inż. Jacek Oko
Politechnika Wrocławska
+48713407810
mgr Urszula Małecka
Politechnika Wrocławska
+48713407810